26 sierpnia 2021

Wspólna praca w ramach ergoterapii


Ergoterapia to forma zajęć terapeutycznych, która z jednej strony ma na celu utrzymywania i poprawy zdolności ruchowych oraz manualnych, a z drugiej usprawniania funkcjonowania koncentracji. Poza tym dodaje Seniorom wiary we własne siły i potrzeby pracy. Czwartek pod hasłem porządków, czyli wspólna praca naszych Seniorów i jej efekty. A po pracy zasłużony odpoczynek.


Edytowany: 2021-08-26 12:39:09