20 lutego 2023

O nas


Od dawna naszym marzeniem było stworzenie Domu Seniora Pod Topolami – domu całodobowej opieki, gwarantującego komfortowe warunki pobytu połączonego ze świadczeniem usług opiekuńczych i bytowych w przyjaznej oraz rodzinnej atmosferze.

Historia powstania naszej placówki jest tak naprawdę dwojakiego rodzaju. Z jednej strony bardzo osobista, z uwagi na niesamodzielność i jesień życia najbliższych w rodzinie. Z drugiej zaś  małymi krokami wytyczane marzenia Centrum Usług Opiekuńczych. Poza tym chęć niesienia pomocy, a także angażowania się w różnorodnych przedsięwzięciach prospołecznych. Od kilku lat czynne uczestnictwo jako wolontariusze z osobami starszymi, w tym niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi. Właśnie te tymi czynnikami kierowaliśmy się tworząc naszą placówkę i pozostajemy im wierni do dziś. Dlatego jesteśmy przekonani, czego potrzebują nasi bliscy i  mieszkańcy.

Nasz Dom Seniora jest placówką zapewniającą całodobową opiekę, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie.

Dom Seniora Pod Topolami wpisany jest do Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku znajdujących się w prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Przeznaczony jest dla 30 osób w ramach pobytu całodobowego. Zlokalizowany w miejscowości Piotrków Kujawski. Przede wszystkim jest miejscem wzajemnej życzliwości, zrozumienia i ogniwem domowego ciepła, zazębiającego się z profesjonalnym personelem i otwartością dla innych… Ludzi potrzebujących, dotkniętych chorobą terminalną, ale i pełnych radości jesieni życia chcących podzielić się swą mądrością.

Oferta dedykowana jest dla osób, które mają utrudnioną możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają opieki pielęgniarsko-opiekuńczej. A dzięki pobycie w naszej placówce będą mogły szybko wrócić do zdrowia i/lub poprawić swoją kondycję fizyczną.

Placówka wpisana jest do Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod nr 32/2023

Tak wysoka jakość oferowanych usług możliwa jest m.in. dzięki profesjonalnej infrastrukturze placówki oraz zaangażowaniu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.


Edytowany: 2023-02-20 13:37:00