18 października 2018

O nas


Od dawna naszym marzeniem było stworzenie Domu Seniora Pod Topolami – domu całodobowej i dziennej opieki, gwarantującego komfortowe warunki pobytu połączonego ze świadczeniem usług opiekuńczych i bytowych w przyjaznej oraz rodzinnej atmosferze.

 

Historia powstania naszej placówki jest tak naprawdę dwojakiego rodzaju. Z jednej strony bardzo osobista, z uwagi na niesamodzielność i jesień życia najbliższych w rodzinie. Z drugiej zaś   małymi krokami wytyczane marzenia Centrum Usług Opiekuńczych. Poza tym chęć niesienia pomocy, a także angażowania się w różnorodnych przedsięwzięciach prospołecznych. Od kilu lat czynne uczestnictwo jako wolontariusze z osobami starszymi, w tym niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi. Właśnie te tymi czynnikami kierowaliśmy się tworząc naszą placówkę i pozostajemy im wierni do dziś. Dlatego jesteśmy przekonani, czego potrzebują nasi bliscy i  mieszkańcy.

 

Nasz Dom Seniora jest nowo powstałą placówką, zapewniającą całodobową opiekę, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie. Dom Seniora świadczy również usługi dziennego pobytu.

 

Dom Seniora Pod Topolami wpisany jest do Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku znajdujących się w prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przeznaczony jest dla 30 osób w ramach pobytu całodobowego i 20 osób w ramach pobytu dziennego. Zlokalizowany w miejscowości Piotrków Kujawski. Przede wszystkim jest miejscem wzajemnej życzliwości, zrozumienia i ogniwem domowego ciepła, zazębiającego się z profesjonalnym personelem i otwartością dla innych… Ludzi potrzebujących, dotkniętych chorobą terminalną, ale i pełnych radości jesieni życia chcących podzielić się swą mądrością.

 

Oferta dedykowana jest dla osób, które mają utrudnioną możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają opieki pielęgniarsko-opiekuńczej. A dzięki pobycie w naszej placówce będą mogły szybko wrócić do zdrowia i/lub poprawić swoją kondycję fizyczną.

 

Placówka wpisana jest do Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod nr 15/2018.

 

Tak wysoka jakość oferowanych usług możliwa jest m.in. dzięki współpracy Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Fundacji Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej i ich wspólnej realizacji projektu „Utworzenie dziennej i całodobowej placówki opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez budowę i wyposażenie budynku na potrzeby świadczenia usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Kujawskim”.

Cel projektu: Poprawa jakości i dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu radziejowskiego
Beneficjent: Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego


Edytowany: 2018-10-18 13:37:56