18 października 2018

Oferta


Do dyspozycji naszych Seniorów oddajemy budynek w pełni przystosowany do osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie, wraz z przepięknie zaaranżowanym ogrodem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom oferujemy pobyt w komfortowo urządzonych pokojach, dostosowanych do potrzeb osób niesamodzielnych, w tym niesamodzielnych, pod okiem troskliwego i wykwalifikowanego personelu.

Dom Seniora świadczy szerokie spectrum usług o wysokim standardzie w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców, a tym samym zapewniając przyjazną i rodzinną atmosferę.

W ramach pobytu zapewnia:
warunki mieszkalne na najwyższym poziomie w 2 osobowych pokojach z łazienkami, wyposażonych w system przywoławczy,
budynek z nowoczesną windą, bez barier architektonicznych,
-pokoje wyposażone w telewizję oraz dostęp do Wi-Fi, nowocześnie umeblowane,
opiekę zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,
-konsultacje z innymi specjalistami na życzenie Seniora,
domowe posiłki, przygotowywane we własnej, nowoczesnej kuchni,
codzienne zajęcia ruchowe, w tym rehabilitacyjne oraz zajęcia terapeutyczne (m.in. treningi pamięciowe, zajęcia manualne, muzykoterapia, biblioterapia, warsztaty wizażu czy warsztaty kulinarne), wspomagające aktywność Seniorów w środowisku,

-inne udogodnienia, m.in.: pranie odzieży w wewnętrznej pralni, wizyty duszpasterskie, organizowanie spotkań okolicznościowych, organizowanie czasu wolnego według potrzeb i upodobań Seniorów.

Nasz Dom jest doskonałą alternatywą dla opieki nad osobami niesamodzielnymi, która z reguły wiąże się z odosobnieniem i samotnością społeczną. Chcąc podnosić poziom życia ww. osób oraz intensywność ich partycypacji w życiu społecznym, proponujemy Nasze zaangażowanie, troskę, jak również organizację wolnego czasu spędzanego w gronie mieszkańców Domu.

Pobyt w Naszym Domu jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb osoby. Organizacja Domu Seniora, zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa, a także stan zdrowia, stan sprawności fizycznej i intelektualnej, wyznanie oraz potrzeby i możliwości Mieszkańców.


Edytowany: 2018-10-18 13:38:09