14 lipca 2019

Wsparcie duchowe dla Seniorów


Dla Seniorów modlitwa i pogłębianie wsparcia duchowego ma duże znaczenie w ich codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie duchowe nadaje możliwość odnalezienia samego siebie, wsparcia współmieszkańców w trudach, chorobie, samotności, a jednocześnie nadania możliwości do wspólnej modlitwy, odprawiania nabożeństw, dbania o rozwój duchowy. W naszym Domu Seniora realizowanie swojego życia chrześcijańskiego, odbywa się m.in. poprzez:
– uczestnictwo we Mszy Świętej, wspólna modlitwa, prowadzenie nabożeństw w ciągu roku (np. Majowe, różaniec), organizowanie pogadanek na tematy rozwoju duchowego.


Edytowany: 2019-07-14 18:11:31